© Andrzej Kempczyński 2014

Kim są baptyści?

Baptyści są chrześcijanami należącymi do rodziny kościołów protestanckich. Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie kościoły chrześcijańskie to pod względem liczebności baptyści są na czwartym miejscu z około 105 milionami (1) wiernych. Baptyzm ma swoje korzenie w Reformacji, która miała miejsce w XVI wieku. Pierwszy zbór (kościół lokalny) baptystyczny powstał w Anglii na początku XVII w., więc baptyzm jest stosunkowo młodym ruchem. Pierwszy zbór baptystyczny na ziemiach polskich powstał w 1858r.


(1)http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Christian_denominatio ns_by_number_of_members, 29/06/2010Kim są baptyści

Co wyróżnia

baptystów

Co podkreślają

baptyści

W co wierzymy

Więcej informacji o chrześcijanach ewangelicznych (ewangelikalnych) znajdziesz tu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ewangelikalizm

Więcej ogólnych informacji o baptystach znajdziesz tu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Baptyzm

Więcej informacji o baptystach reformowanych znajdziesz tu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Reformowani_baptyści